Mentale training “on- en off-court”

Alle mentale aspecten komen geïntegreerd in groepstrainingen –dus óp de baan- aan de orde, vanaf 7-8 jaar al. Misschien heeft de speler met het ‘loopprobleem’ wel meer een discipline- of motivatie-probleem en moeten we hem/haar juist hier op coachen. We besteden ook in aparte (off-court) workshops, aandacht aan het aanleren of ontwikkelen van mentale vaardigheden. Lees hieronder meer wat deze zijn.

Werken met doelen

Het aanleren van een positieve attitude (grondhouding), het werken met concrete en haalbare persoonlijke doelen, het ontwikkelen van een positief en reëel zelfbeeld, en wat later ook het leren plannen van huiswerk (school) en sport, het omgaan met bepaalde disciplines (o.a. het houden aan afspraken), en het intrinsiek motiveren van spelers.

Toewijding en betrokkenheid

Het afwezig zijn bij de trainingen dient tot de uitzonderingen te behoren. Een verhindering wordt bijtijds medegedeeld aan de trainer, zodat eventueel voor vervanging kan worden gezorgd. Slechts voor het spelen van belangrijke toernooien kan, na overleg met de trainer, van deze regel afgeweken worden.

Houding en uitstraling

Er wordt – soms ook met behulp van videobeelden – gewerkt aan “houding en uitstraling” van de speler en het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.

Concentratievermogen

De speler krijgt diverse vaardigheden aangereikt om zich beter te leren concentreren, zowel in de training als in de wedstrijd, vaak ook positief doorwerkend naar de concentratie op school (LIFE SKILLS).

Omgaan met fouten en vechtlust

Essentieel bij tennis – de bal is nog niet geslagen of hij komt al weer terug en er zijn maar twee opties: goed of fout terugslaan. Dus het verwerken en omgaan met fouten (en er van leren) is de basis van het spel. De hoofdregel daarbij is: Maak dezelfde fout niet twee keer achter elkaar! Hier wordt ook in de training al snel mee gewerkt.

Oudergesprek

Ouders worden indien nodig betrokken bij deze aanpak van de trainingen. De congruentie in hun deel van de gedragsaanpak van hun kind, is samen met die van ons van groot belang. Samen hetzelfde zeggen én doen. Toch!?

Neem contact op

  • 06 53 42 89 11

Slim Tennis

Ts KiCK werkt nauw samen met Slim Tennis. Zo geeft Slim Tennis regelmatig een workshop voor KiCK spelers en ouders. Daarnaast kunnen KiCK spelers met maar liefst 33% korting de populaire Slim Tennis zweetbandjes afnemen (deze zijn direct bij Jos te bestellen).